Mötesplats Södertälje siktar på rekordsommar
Publicerad: 2024-05-22
Mötesplats Södertälje möter barnen och ungdomarna på deras arena, i deras stadsdelar, vilket skapar en känsla av trygghet och gemenskap samt sänker trösklarna.

Satsningen startade 2021 med syfte att skapa trygga, inkluderande och kostnadsfria mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje, och strävar nu mot en ambitiös målsättning under sitt fjärde verksamhetsår och sommarlov. Satsningen görs möjlig genom nära samarbete med Södertälje Kommun, Telge och RF-SISU Sörmland. Under sommaren 2024 siktar man på att aktivera 4000 barn och ungdomar i staden genom en mångfald av aktiviteter i nio olika stadsdelar.

Projektet genomförs i nära samarbete med över tio lokala idrottsföreningar och med stöd från det lokala näringslivet. Samverkan möjliggör ett brett spektrum av aktiviteter inklusive prova-på-aktiviteter med de samverkande idrottsföreningarna, festivaler på Stora Torget i Södertälje och glassätande i den varma sommarsolen. Till Mötesplats Södertälje är alla barn och ungdomar 6-16 år välkomna.

"Vi är övertygade om att vårt engagemang och vårt samarbete med föreningar och partners kommer att bidra till en mer meningsfull fritid för barn och ungdomar i Södertälje. Vårt mål är att möta och aktivera 4000 barn och ungdomar i Södertälje under sex veckor. Genom att erbjuda en variation av aktiviteter som främjar glädje, gemenskap och inkludering, strävar vi efter att skapa meningsfulla sommarlovsminnen för barn och ungdomar i Södertälje”, säger Alexander Wikner, Södertälje Basketbollklubb & Susan Kiryo, Södertälje Futsal Club, projektledare för Mötesplats Södertälje.

Det är tydligt att staden behöver ett sådant här initiativ under sommaren och jag är jätteglad att vi fick ihop Mötesplats Södertälje i år igen”, säger Nina Rydstedt, sponsoransvarig, Telge AB.

"Det är fantastiskt att se så många olika idrottsföreningar samverka med varandra för att just målgruppen barn och unga ska få testa på ett större utbud av idrotter som finns i vår fantastiska stad", säger Ilona Nison, idrottskonsulent, RF-SISU Sörmland.

Med en stark tro på vikten av samverkan och tillgänglighet strävar Mötesplats Södertälje efter att skapa trygga och inkluderande mötesplatser där unga kan träffas, aktiveras, lära sig och växa tillsammans. Vid Mötesplats Södertälje möts barnen och ungdomarna av vuxna handledare, ledare från det lokala föreningslivet och feriepraktikanter.

Tillsammans för ökad rörelse, en mer meningsfull fritid samt fler trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.

Om Mötesplats Södertälje: Mötesplats Södertälje är en satsning som startades 2021 av Södertälje Basketbollklubb och Södertälje Futsal Club med syfte att skapa trygga och inkluderande mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje. Genom samarbete med lokala föreningar, Södertälje kommun, Telge och det lokala näringslivet strävar Mötesplats Södertälje efter att erbjuda meningsfulla och roliga aktiviteter som främjar rörelseglädje, gemenskap och personlig utveckling för unga i staden. Besök vår webbplats www.motesplatstalje.se för mer information eller maila till [email protected].

Huvudpartner till SBBK
Guldpartner till SBBK