Lansering Läroplan SBBK

Onsdag 28 december 2016

Idén till Läroplanen föddes för lite mer än ett år sedan och tanken med den är att här ska tränare/ledare i SBBK kunna hitta all information som behövs för att hon/han ska kunna fullgöra sin ledarsyssla på ett bra sätt.

 

Här finns sådana matnyttiga saker som vision, mål och värdegrund, säsongsplanering, administrativ checklista, regler om doping, skadeprevention och mycket annat. De olika avsnitten ligger under olika flikar i Läroplanen efter en tänkt logisk uppbyggnad.

 

Läroplanen är avsedd att vara ett levande dokument, det är därför viktigt att vi hela tiden förnyar och förbättrar den.

 

Förslag på förbättringar, uppdateringar eller tillägg bör lämnas till någon av dem som jobbar på kansliet: Robban, Natacha, Alexander eller Andreas.

 

Med förhoppning om att Läroplan SBBK kommer till nytta.

Relaterade nyheter

SBBK