Uttalande från SBBK

Fredag 29 januari 2021

I en artikel i Länstidningen i Södertälje (LT) med SBBK spelaren Viktor Gaddefors förekom ett citat (som senare togs bort) som var olämpligt. Vi som förening tillsammans med Viktor ser på grund av detta anledning att kommentera artikeln och förtydliga vår ståndpunkt.

 

Södertälje Basketbollklubb är trygga i vår värdegrund. Vår verksamhet visar varje dag med tydlighet att vi har en total öppenhet och jämställdhet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är en grundbult i vår verksamhet och en del i vår framgång som förening i Södertälje. Det är också därför vi sedan flera år tillbaka har personer i styrelsen som specifikt ansvarar för att tillse att vår värdegrund efterlevs. Vi har också ett sportråd som hanterar överträdelser kring vår värdegrund och disciplinfrågor.

 

Det som sas i intervjun med Viktor Gaddefors är inget som varken vi som förening eller Viktor står bakom. Vi ser citatet som direkt olämpligt. Vi kommer självklart att hantera detta internt.

 

Även om det inte fanns något ont uppsåt från Viktor Gaddefors ser vi ändå anledning att vara självkritiska. Vi måste som förening verka för att liknande uttryck inte förekommer och att alla som på något sätt är delaktiga i vår verksamhet har kunskap och förståelse kring dessa frågor, så att vi alltid med basketen som redskap har en verksamhet som bidrar till inkludering och som kraftigt tar avstånd från all form av rasism.

 

Anders Nielsen

Ordförande, Södertälje Basketbollklubb

 

Johan Strömwall

Klubbdirektör, Södertälje Basketbollklubb

 

Viktor Gaddefors
Spelare, Södertälje Basketbollklubb

Relaterade nyheter

SBBK